HOMEOPATIA

Homeopatia: jedinečná, prírodná, bezpečná, účinná.Homeopatia je asi 200 rokov stará,  100% prírodná liečebná metóda, ktorú s úspechom  používajú milióny ľudí na celom svete .Je veľmi populárna pre svoju finančnú nenáročnosť, jednoduchosť a vysokú účinnosť. Dokáže pomôcť aj pacientom, kde  klasická medicína vyčerpala svoje možnosti.  Použiva homeopatické lieky vyrábané z rastlín, živočíchov, alebo minerálov, pričom vstupná surovina je vždy mnohonásobne riedená a pretrepávaná ( čiže dynamizovaná). Je bezpečná, účinná a možu ju používať všetci, vrátane novorodencov ,detí,  tehotných žien, veĺmi starých i veľmi vážne  chorých ľudí -  nemá veďľajšie účinnky. Možete ju taktiež  kombinovať aj s inými liečebnými metódani, vrátane klasickej medicíny. Tieto liečby sa navzájom nevylučujú. Dobre zvolený homeopatický liek pôsobí aj preventívne, zabraňuje vzniku  ochorenia, skracuje dĺžku trvania ochrenia, je schopný vyliečiť aj dlhodobé vážne chronické ochorenia  ako je  napr. alergia, ekzém, astma, opakujúce sa rôzne zápaly u detí aj dospelých., cukrovku, artritídu, epilepsiu., poruchy správania u detí, hyperaktivitu..........atď.    Čo môžeme liečiť homeopatiou?


V prípade dlhotrvajúcich ochorení je nutné vyhľadať skúseného homeopata, samoliečba nie je možná.


 

Výber homeopatického lieku.

Dôležitou úlohou homeopata  je výber vhodného lieku na základe homeopatického vyšetrenia. Dnes máme v homeopatii k dispozícii približne 3 000 rôznych liekov .  Homeopati používajú pri jeho určovaní anemnézu (spovedanie pacienta), vďaka ktorej získajú obraz choroby. Liečebný prostriedok sa teda vyberá podľa súhrnu všetkých symptómov. Preto je  nutné pacienta a jeho príznaky spoznať čo najpodrobnejšie, keďže liek má byť vybratý podľa zásady podobné liečiť podobným.
V neposlednom rade je potrebné nepodávať viacero  liekov  súčasne, ale vždy jednotlivo.
Vyvstáva potreba liečiť jedným liekom v jednom časeHomeopatické vyšetrenie