HOMEOPATIA‎ > ‎

Užívanie homeopatických liekov

Ako mám užívať  rôzne,  voľne predajné  homeopatické lieky ?

 

-          1 dávka lieku = 1 globulka, 1 tableta / je zbytočné užívať viac globuliek, tabletiek – naraz,

       liečebný efekt je rovnaký/

-          otvorte uzáver flašťičky

-          odsypte do vrchnáka 1 globulku lieku

-          lieku sa nedotýkajte, ani ho nedávajte na kovovú lyžičku

-          priamo z vrchnáka nasypte liek pod jazyk

-          nechajte voľne rozpustiť pod jazykom

-          malým deťom rozpustite liek v troške vody v plastovej lyžičke

-          minimálne 15 minút pred a po užití lieku nejesť, nepiť, nefajčiť, neumývať zuby

-          pri liečbe nepoužívajte mentol,  mätu, mentolové žuvačky

-          pri akútnych  stavoch / vysoká horúčka, zvracanie, hnačka..../môžete  liek užívať v rýchlo

       po sebe nasledujúcich intervaloch – napr. raz za 15 -30 min /

-          pri zlepšení stavu  intervaly predlžujte / napr. 1x za 2 hod, 3 x denne a pod. /

       postupne liek vysadiť

-          nie je potrebné liek doužívať, ako ste zvyknutí pri iných druhoch liekov

-          lieky skladujete mimo elektromagnetického žiarenia / mobil, TV, PC.../

-          pokyny starostlivo dodržiavajte!

-          pri nejasnostiach  kontaktujte homeopata telefonicky alebo e mailom

 

Zapamätajte si jednoduché, vždy platné pravidlo:

 

-        1 dávka lieku = 1 globulka, tabletka

-        čím akútnejší stav, tým častejšie podajte dávku

-        pri zlepšení akútneho stavu intervaly predlžujte, až postupne liek vysaďte

 

 

Ako mám užívať svoj liek , ktorý mi pri vyšetrení homeopat predpísal ?

 

-          Predpis užívania konštitučného homeopatického lieku po cca 2 hodinovom vyšetrení

       je individuálny.

-          po návšteve homeopata  obdržíte  presný návod na užívanie svojho lieku

-          tento návod je nevyhnutné dodržať!

-          liek môžete  užívať priamo  rozpustením pod jazykom, alebo rozriedený vo vode

       / návod dostanete so sebou /

-          je potrebné  liečiť jedným liekom v jednom čase

-          aj tu platí,  1 dávka lieku = 1 globulkaNaučte sa aj vy používať a predpisovať bežné homeopatické lieky sami


KURZY HOMEOPATICKEJ SAMOLIEČBY


"MISIA HOMEOPATIA"


3-mesačný  kurz s atraktívnymi bonusmi!!!!


Nauč sa byť nezávislým:

 - Homeopatiou

- Bachovou terapiou

-Tréningom osobnostného rozvoja

v jednom!!!!!


"Život vo vlastných rukách."