VYŠETRENIE‎ > ‎

Homeopatické vyšetrenie

Ing. Koyšová Soňa SAKHom.

klasický homeopat s praxou v Centre Homeopatie v Bratislave

 

1.      Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky  0905 810 843  alebo e-mailom (sona.koysova@gmail.com).

2.      Na prvé homeopatické vyšetrenie je potrebné prísť osobne. Vyšetrenie trvá zvyčajne 1 ½  až 2 hodiny.

3.      V prípade vyšetrenia detí je vhodné, ak prídu obaja rodičia alebo nejaká  iná  sprevádzajúca  osoba-nie je to však nevyhnutné, v ordinácii je detský kútik

4.      Po homeopatickom vyšetrení pacient zvyčajne dostane homeopatický liek spolu s návodom na jeho užívanie 

5.      Cca po 6 týždňoch je potrebná osobná  1. kontrola, na ktorej homeopat zhodnotí priebeh liečby, posun v liečbe a prípadne predpíše opakovanie lieku, zmenu potencie  lieku, alebo prehodnotí stav a predpíše nový liek. Pre úspech homeopatickej liečby je táto 1. kontrola nevyhnutná!

6.      počas liečby  je možné kontaktovať homeopata telefonicky, lepšie však e-mailom


Bližšie informácie

Homeopatické vyšetrenie je vlastne homeopatický rozhovor  terapeuta s pacientom.

Po príchode na homeopatické vyšetrenie Vás homeopat zahrnie množstvom otázok, aby  o Vás získal  čo najviac informácií. Zaujímajú ho informácie o vašich  fyzických problémoch, ktoré chcete liečiť,  všetkých vašich prekonaných chorobách, chorobách vyskytujúcich sa vo vašej rodine, ako aj informácie o Vašej  povahe a  osobnosti.

Homeopat si vypočuje Váš „životný príbeh„, ktorý sa stane východiskom k  predpisu správneho homeopatického lieku.  Preto je prvá konzultácia vždy pomerne dlhá – treba si urobiť čas asi 2 hodiny.  Často sa stáva , že už pri tomto rozhovore sa môže v pacientovi  niečo zmeniť a môže pocítiť úľavu.  Nezriedka si zrazu uvedomí nepoznané súvislosti a to sa stane  mocným začiatkom liečby. Pacient by mal po vyšetrení odchádzať pokojnejší a šťastnejší..

Homeopat na základe tohto rozhovoru predpíše homeopatický liek a návod na jeho užívanie. Niekedy sa stáva, že terapeut si musí ešte raz  prípad v pokoji zanalyzovať,  urobiť rozbor prípadu – tzv. repertorizáciu – a v ďalších dňoch Vám urobí predpis.